Sørlie Takst AS består av sertifisert takstmann Erik Sørlie.

Mitt arbeidsområde er taksering og verdivurdering av eiendom.

Har god bransjekunnskap om eiendomsmarkedet og vet hva som kreves i forbindelse med omsetning av eiendom.

Utdannet fagskoleingeniør, byggingeniør og er sertifisert boligtakstmann gjennom Norges Takseringsforbund. Byggteknisk utdannelse ved Fagskolen Innlandet og Høgskolen i Gjøvik.

Selskapet har som mål å yte best mulig service for kunden og utføre gode detaljerte rapporter til avtalt tid.